wartość

stopy zwrotu

Nazwa Funduszu data wyceny j.u.netto 1 d 1 m 3 m 12 m 36 m 60 m
POKAŻ WYNIKI
Stopa zwrotu %
Cena Jednostki